Přeskočit na obsah

293 – Pán je světlo národů

Noty k písni číslo 293 – Pán je světlo národů

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Noty k písni číslo 293 – Pán je světlo národů

Nyní můžeš, Hospodine,* / podle svého slova propustit svého služebníka v pokoji, / neboť moje oči uviděly tvou spásu,* / kterou jsi připravil pro všechny národy: / světlo na osvícení pohanům* / a slávu pro tvůj izraelský lid.


Zvuková nahrávka:


J. Olejník