Přeskočit na obsah

586 – Pokrop mě yzopem

Pokrop mě yzopem, a budu očišťěn / umyj mě, a budu bělejší než sníh.

Bože smiluj se nade mnou pro svou slitovnost * / vyhlaď mou nepravost pro svá nesmírná milosrdenství. / Umyj mě zcela od mé viny * / a očisti mě od mého hříchu.

Vždyť já svou nepravost uznávám * / a svůj hřích mám neustále před sebou. / Zhřešil jsem proti tobě samému * / a spáchal jsem, co je u tebe hanebností.

Bože, stvoř mi čisté srdce * / a obnov ve mně ducha vytrvalosti. / Pane, otevři mé rty * / a má ústa budou rozhlašovat tvou chválu.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, * / jako byla na počátku, i nyní i vždycky † / a na věky věků. Amen.


M1

T: antifona Asperges – N: J. Olejník 1970