Přeskočit na obsah

001 – Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích, – posvěť se jméno tvé – Přijď království tvé. – Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. – Chléb náš vezdejší dej nám dnes. – A odpusť nám naše viny, – jako i my odpouštíme našim viníkům. – A neuveď nás v pokušení, – ale zbav nás od zlého. – Amen (Mt 6,9–13).

Při ekumenických bohoslužbách možno přidat:

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. – Amen.