Přeskočit na obsah

005 – Anděl Páně

K Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L a ona počala z Ducha svatého. Zdrávas, Maria…

K Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria…

K A slovo se stalo tělem
L a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria…

K Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.