Přeskočit na obsah

010 – Anděle Boží

Anděle Boží, strážce můj, – rač vždycky být ochránce můj; – mě vždycky veď a napravuj, – ke všemu dobrému mě vzbuzuj. – Ctnostem svatým mě vyučuj, – ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. – Tělo, svět, ďábla přemáhám, – na tvá vnuknutí pozor dávám. – A tak s tebou ve spojení – ať vytrvám do skonání, – po smrti pak v nebi věčně – chválím Boha ustavičně. – Amen.