Přeskočit na obsah

019 – Víra, naděje a láska

Věřím všechno, – co vtělený Bůh Ježíš Kristus učil, – co hlásali apoštolové – a co učí Kristova církev. – V této víře chci žít a umřít. – Bože, rozmnož mou víru.
Doufám v tebe, můj Bože, – že mi odpouštíš hříchy, – udělíš mi svou milost a zachováš mě navěky. – Můžeš to dát: jsi všemohoucí. – Chceš to dát: jsi dobrotivý a milosrdný. – A skutečně dáš: vždyť jsi to slíbil – a jsi svému slovu věrný. – Bože, upevni mou naději.
Miluji tě, Bože, – protože jsi můj dobrotivý Otec. – Miluji tě nadevšecko, – protože jsi nejvyšší Dobro, Krása a Štěstí – a jsi hoden mé veškeré lásky. – Miluji své bližní – a v nich miluji tebe. – Bože, rozněcuj mou lásku.