Přeskočit na obsah

025 – Krátké modlitby po celý den

Pozdravy:

Pochválen buď Ježíš Kristus. Navěky.
Chvála Kristu. Navěky.

Jdeme-li kolem kostela:

Ježíši v Nejsvětější svátosti, smiluj se nad námi.
Velebena budiž bez ustání Nesvětější svátost oltářní.

V pokušení:

Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Odejdi, satane!
Ježíši, tobě žiji; Ježíši, tobě umírám; Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrti.
Zachraň mě, Ježíši!
Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého.
Nedej mi klesnout, Ježíši!

Vzbuzení lítosti:

Pane Ježíši, nebuď mi soudcem, nýbrž spasitelem.
Bože, buď milostiv mně hříšnému.