Přeskočit na obsah

026B – Modlitby u stolu

Před jídlem

K Chvalme Hospodina, neboť je dobrý,
L jeho milosrdenství trvá navěky.

K Buď naším hostem, Pane, a požehnej, co jsi nám daroval.
L Amen.

Po jídle

Prosíme, Pane, zůstaň v našem domě jako milý host a pomoz nám, abychom se stali hodni darů, kterými nás zahrnuješ.