Přeskočit na obsah

041B – Návštěva eucharistického Krista

Pán můj a Bůh můj!
Věřím, že to, co se smyslům jeví jako chléb, jako podoba plodu země a lidské práce, jsi ty, oslavený Ježíš Kristus. Věřím, že jsi to ty, ve kterém je celý svět stvořen, kterým je vykoupen, ve kterém má svůj cíl. Ty, který všechno nekonečně převyšuješ i miluješ. Ty, má touha, radost, štěstí.
Pán můj a Bůh můj!
Ztichlý a zmlklý, s vírou a láskou se ti klaním. Tobě, který jsi nesmírný i nejbližší. Tobě, který jsi Beránek zabitý za naše hříchy i Kristus vzkříšený, který žije navěky.
Pán můj a Bůh můj!