Přeskočit na obsah

043A – Příprava na přijímání

Kdo se pozorně a činně účastní mše je na přijímání dobře připraven. K přijímání mimo mši (zvl. když jsme nemocní) se můžeme připravit těmito myšlenkami:

Slovy Písma svatého

Je mi líto zástupu. Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě (Mk 8,2.3).
Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mne (Zj 3,20).
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa (Jan 6,51).
Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne (Jan 6,57).
Dnes přišla do tohoto domu spása. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo (Lk 19,9.10).
Odpouštějí se ti hříchy. Tvá víra tě zachránila; jdi v pokoji (Mk 2,5;5,34).
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa (Mt 28,20).
Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce (Jan 15,4.5).