Přeskočit na obsah

044A – Po přijímání

Za přijetí těla Kristova děkujeme společně závěrečnými mešními modlitbami. Ve chvíli ticha stojíme před živým, přítomným Bohem. Spíše mu nasloucháme, než abychom mluvili.

Slovy Písma svatého

Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá (1 Sam 3,9).
Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus (Gal 2,20).
Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal? (Ž 116,12–115,3).
Nalezla jsem miláčka svého srdce. Chopila jsem ho a nepustím ho (Pís 3,4).
Ty jsi Kristus, Syn Boha živého! (Mt 16,16).
Pán můj a Bůh můj! (Jan 20, 28).