Přeskočit na obsah

048E – Tváří v tvář smrti

Pane, do tvých rukou poroučím svého ducha.
Pane Ježíši Kriste, přijmi mou duši.
Svatá Maria, oroduj za mě.
Maria, Matko milosti, Matko milosrdenství, přijmi mě v hodině smrti.
Svatý Josefe, oroduj za mě.
Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při mně v boji posledním.
Ježíši, Maria, Josefe, s vámi ať odejde v pokoji má duše.
Můj Ježíši, milosrdenství!
Ježíši, nebuď mi soudcem, nýbrž Spasitelem.
Ježíši, smiluj se nade mnou; Ježíši, slituj se nade mnou; Ježíši, odpusť mi mé hříchy.
Ježíši, v tebe věřím; Ježíši, v tebe doufám; Ježíši, tebe miluji.
Ježíši, tobě žiji; Ježíši, tobě umírám; Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrti.