Přeskočit na obsah

049A – Za papeže

Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže N., který je tvým darem celé církvi a každému z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se tobě líbí a co je k prospěchu Božího lidu a celého světa.