Přeskočit na obsah

053 – Prosba – žalm 70 (69)

Bože, prosím, vysvoboď mě,
Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Nechť se zardí hanbou,
kdo touží mě zničit;
nechť ustoupí s pohanou,
kdo se těší z mého neštěstí.
Ať couvnou k vlastní potupě,
kdo se mi posmívají!
Nechť jásají, v tobě se radují
všichni, kdo tě hledají,
ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin“,
kdo touží po tvé pomoci.
Já jsem jen chudák a ubožák,
Bože, na pomoc mi pospěš!
Tys můj pomocník, můj zachránce:
Hospodine, neprodlévej!