Přeskočit na obsah

077 – Svatý Michaeli

Noty k písni číslo 77 – Svatý Michaeli

Svatý Michaeli Archanděli, / opatruj nás v boji / proti zlobě a úkladům ďáblovým / budiž nám ochranou. / Přikážiš jemu Bůh, pokorně prosíme, / a ty, kníže vojska nebeského, / uvrhni Satana a jiné duchy zlé, / kteří ke zkáze duší světem obcházejí, / božskou mocí do propasti pekelné. / Amen, Amen.


Zvuková nahrávka:


T: moditba – N: J. Olejník