Přeskočit na obsah

078 – Anděl Páně

K Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
L A ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

K Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

K A Slovo se stalo tělem
L a přebývalo mezi námi.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

K Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.


T: modlitba – N: vžitý