Přeskočit na obsah

103 – Vládce světa

Noty k písni číslo 103 – Vládce světa

1. Vládce světa, Bože náš, / který v nebi sídlo máš, / v tobě naši otcové / došli blaha, spásy své.

2. Vyslyš prosby dětí svých, / odpusť lidu svému hřích, / dej nám srdce horlivé, / ať jsme živi k slávě tvé!


M2