Přeskočit na obsah

104 – Panno blahoslavená

Noty k písni číslo 104 – Panno blahoslavená

1. Panno blahoslavená, / hle, anděl nese zvěst, / milost Pána veliká / že tobě dána jest.

2. Počneš v čase slíbeném, / jak tobě pravil Pán, / Syna Boha našeho, / jenž lidu k spáse dán.


M2