Přeskočit na obsah

105 – Chvalme Boha vesele

Noty k písni číslo 105 – Chvalme Boha vesele

1. Chvalme Boha vesele, / spolu zpívajíce, / a v svém srdci plesejme, / čest mu vzdávajíce / za ten věčně nový dar, / Syna vtěleného. / Budiž vděčně chváleno / svaté jméno jeho.

2. Z nesmírné své milosti / k nám se snížit ráčí / ten, kterého nebesa / pojmout nepostačí. / Sám Pán s božskou pokorou / krále andělského / na sebe vzal hřích a trest / člověka padlého.


M3