Přeskočit na obsah

106 – Vítej, milý Jezu Kriste

Noty k písni číslo 106 – Vítej, milý Jezu Kriste

1. Vítej, milý Jezu Kriste, / jenž ses vtělil v Panně čisté, / abys naše viny, / sám jsa bez poskvrny, / obmyl a shladil.

2. V Kristu Pánu máme všichni / v jednom Duchu přístup k Otci, / bychom skrze něho, / pro nás vtěleného, / nebe dosáhli.

3. Kdo skrze Krista nepůjde, / cestu do nebe nenajde, / neboť cesty není / nižádné k spasení / nežli Kristus sám.

4. Kristus je naše naděje, / žádný nám nic neprospěje; / zřeknem-li se jeho, / Spasitele svého, / běda nám bude.


M4