Přeskočit na obsah

107 – Radostné to Děťátko

Noty k písni číslo 107 – Radostné to Děťátko

1. Radostné to Děťátko / od věků žádáno, / hned při počátku světa / v ráji zaslibováno, / má se v tobě vtěliti / a z tebe naroditi, / smutné obveseliti.

2. Emanuel, Bůh s námi, / král nebeských kůrů, / sestoupil k nám na zemi, / vede nás k Otci vzhůru. / V něm ožijí věřící, / všichni lidé lkající, / pokoje hledající.


M4