Přeskočit na obsah

108 – Ty jsi, Kriste, Boží Syn

Noty k písni číslo 108 – Ty jsi, Kriste, Boží Syn

1. Ty jsi, Kriste, Boží Syn, / sestoupil jsi v země klín, / tebe, dárce milosti, / s Otcem, Duchem všechno ctí.

2. Zem i nebe je tvůj stan, / Slovo věčné ty jsi zván; / propast moře, světlo hvězd, / všechno tvoje dílo jest.

3. K věrným svým se přiznáváš, / my jsme tvoji, ty jsi náš / ve způsobách tajemných, / zdroj života dětí svých.

4. Jezu Kriste tajemný, / Bože, Králi velebný, / veď nás v říši nebeskou, / dej nám spatřit slávu svou.


M4