Přeskočit na obsah

109 – Z milosti tak hojné

Noty k písni číslo 109 – Z milosti tak hojné

1. Z milosti tak hojné, / štědře ukázané, / lidem z lásky dané, / Jezu Kriste, Pane, / tebe všechno chválí, / věčný nebes Králi.

2. Ó náš Pane milý, / ty jsi dárce síly. / V zármutku a kříži / pomoc tvá se blíží: / útočiště jisté / jsi nám Jezu Kriste.

3. Vyslyš naše hlasy, / Bože věčné spásy, / dej, ať v lásce stálé / žijem ke tvé chvále, / tebe v úctě máme, / zákonů tvých dbáme.

4. V poslední pak chvíli, / až se náš den schýlí, / a my před tvým soudem / státi, Kriste, budem, / milost rač nám dáti, / slávy věčné přáti.


M5