Přeskočit na obsah

110 – Prolom, Pane, nebesa

Noty k písni číslo 110 – Prolom, Pane, nebesa

1. Prolom, Pane, nebesa / a sestup na zemi / v život přečisté Marie Panny! / Otcové svatí / z noci temnot volali tak bez přestání. / I my živí zde na zemi volejme: / V srdce naše ať vstoupí, / svou milostí v nás přebývati ráčí. / Rosa milosti Boží rač skanouti z nebe / a nás, zemský lid, k tomu schopné učiniti, / ať můžem božská dobrodiní vděčně přijmouti. / Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, / jako byla na počátku, i nyní i vždycky / a na věky věků. Amen.


M1

Základem jsou rorátní knihy nejčastěji ze 16. stol.