Přeskočit na obsah

111 – Všichni věrní křesťané

Noty k písni číslo 111 – Všichni věrní křesťané

1. Všichni věrní křesťané, / Bohu chválu vzdejme, / přeradostné písničky / ke cti mu zpívejme.

2. Jezu Kriste, Pane náš, / Synu Boží pravý, / spáso světa jediná, / dárce věčné slávy!

3. Jeho Matku Marii / všichni v úctě mějme, / co jí anděl zvěstoval, / pilně rozjímejme.

4. Pravil anděl Gabriel, / poslán Pánem z nebe: / Všeho světa Spasitel / narodí se z tebe.

5. Já jsem dívka poddaná / vůli Pána mého. / Staň se, řekla Maria, / podle slova tvého.

6. Slovo Otce mocného / hned se stalo tělem, / sám Bůh stal se člověkem, / naším Spasitelem.


M2