Přeskočit na obsah

112 – Z hvězdy vyšlo slunce

Noty k písni číslo 112 – Z hvězdy vyšlo slunce

1. Z hvězdy vyšlo slunce, / nebeské zjevení, / Syn dán jest Panence / v předivném vtělení, / tobě, ó Panno Maria.

2. Co kdys Adam ztratil, / Kristus nám navrátil, / když se divem vtělil, / na svět se narodil / z čisté, ctné Panny Marie.


M2