Přeskočit na obsah

113 – Před Pána vstupujem

Noty k písni číslo 113 – Před Pána vstupujem

Před Pána vstupujem, / dary obětujem, / kterými se dává / poznat láska pravá, / Boží dobrota, / pramen života. / Ve způsobách zjevných, / andělům tajemných, / čistá oběť září / na věčném oltáři: / Boží Syn / k usmíření vin.


M3