Přeskočit na obsah

115 – Požehnaný, velebný

Noty k písni číslo 115 – Požehnaný, velebný

1. Požehnaný, velebný, / Bože náš vtělený, / z Panny čisté narozený, / od Otce k spáse světu daný.

2. V nebes slávě, Pane náš, / s Otcem svým zůstáváš / a zde s námi na oltáři / přebýváš, Kriste požehnaný.


M4