Přeskočit na obsah

117 – Rodičko Boží vznešená

Noty k písni číslo 117 – Rodičko Boží vznešená

1. Rodičko Boží vznešená, / nebes bráno otevřená, / přejasná hvězdo nad vodami, / v našich nesnázích zůstaň s námi.

2. Užasl svět i andělé, / když jsi z Boží vůle v těle / života Tvůrci život dala, / přitom pannou být nepřestala.

3. Ty, jíž Gabriel archanděl / ten radostný vzkaz pověděl, / pro div Boží, jejž chováš v klíně, / buď naší spásy přímluvkyně.