Přeskočit na obsah

123 – Ejhle, přijde Pán

Noty k písni číslo 123 – Ejhle, přijde Pán

1. Ejhle, přijde Pán a Bůh náš, / cestu připravujme. / Přijde čekaný Mesiáš, / srdce očisťujme. / Přijde, přijde Vykupitel, / zbožně zaplesejme, / přijde světa obnovitel, / chválu Bohu vzdejme.

2. Kterého nám zvěstovali / dávní prorokové, / o něj vroucně k Bohu lkali / světa národové. / Přijde, přijde Vykupitel, / zbožně zaplesejme, / přijde světa obnovitel, / chválu Bohu vzdejme.

3. Již přijala Panna čistá / nebeské poselství, / že nám zrodí Pána Krista, / nezruší panenství. / Přijde, přijde Vykupitel, / zbožně zaplesejme, / přijde světa obnovitel, / chválu Bohu vzdejme.

4. Obraťme se, ó hříšníci, / a čiňme pokání, / radujme se, kajícníci, / je den smilování. / Přijde, přijde Vykupitel, / zbožně zaplesejme, / přijde světa obnovitel, / chválu Bohu vzdejme.


M1 2 3

T~ N~: Šteyer 1683