Přeskočit na obsah

127 – Zavítej k nám, Stvořiteli

Noty k písni číslo 127 – Zavítej k nám, Stvořiteli

1. Zavítej k nám, Stvořiteli, / náš milý Vykupiteli, / ukaž nám své slavné božství, / jenž jsi přijal člověčenství.

2. Zavítej k nám svou milostí, / z našich srdcí vyžeň zlosti, / bychom z tvého navštívení / mohli míti potěšení.

3. Vítej, Kriste, drahý hosti, / k nám sestoupil jsi z výsosti, / kraluješ v nás svou milostí, / Ducha svého přítomností.

4. Zavítej z daru Božího, / nad tebe není lepšího, / neb tys ten poklad žádaný, / od Boha nám darovaný.

5. Vítej, Světlo všech andělů, / osvěť srdce všech křesťanů, / bychom vždy pamatovali, / čtverý příchod rozjímali.


M4

T~: Šteyer 1683 – N: Michna 1647