Přeskočit na obsah

182 – Hlásej píseň veselá

Noty k písni číslo 182 – Hlásej píseň veselá

1. Hlásej píseň veselá: / Chvála budiž vzdána / Marii, že přijala / vůli svého Pána.

2. Anděl ptá se, zdali chce / matkou Syna stát se, / pastýře a zachránce / ztraceného stádce.

3. Ať se vůle naplní / Boha slitovného. / Maria dí: Staň se mi / podle slova tvého.

4. Hlásej, dávné proroctví, / hlásej lidu všemu / zvěst o Boží pomoci / lidstvu zbloudilému.

5. Hlásej, zvěsti Janova, / z krajů od Jordánu: / Přímé cesty v srdce svá / připravujte Pánu.

6. Hlásej, dobo adventní, / Boží výzvu k smíru, / ať v nás lásku rozhojní, / naději a víru.


M1 2 3

Tx N~: Šteyer 1683