Přeskočit na obsah

183 – Vítej, Jezu Kriste

Noty k písni číslo 183 – Vítej, Jezu Kriste

1. Vítej, Jezu Kriste, / z nebes vysokosti, / Synu Panny čisté, / předrahý náš Hosti! / Od Otce jsi vyšel / a k nám na svět přišel; / za to chvály tobě / pějem v této době, / Kriste, náš Králi!

2. Králi předůstojný, / Bože všemohoucí, / přinášíš lék hojný, / slyšíš prosby vroucí. / Sestoupil jsi z nebe, / neušetřil sebe, / zvolils život skrovný, / lidem v těle rovný, / Kriste, náš Králi!

3. Podle Božích slibů / přišels v lidském těle / Adama smýt chybu, / spasit lidstvo celé; / svaté krve cenu, / smrtí podstoupenou / vítězství jsi slavil, / lidstvo pekla zbavil, / Kriste, náš králi.

4. Ty jsi ďábla svázal, / odňal žezlo jemu, / hlásati jsi kázal / radost světu všemu: / „Prosím, lidé milí, / byste čisti byli! / Duši otvírejte, / srdce své mi dejte!“ / Vítej, náš Králi!

5. Noc se chýlí k ránu, / prchá smutné šero; / plesej, duše, v Pánu, / siónská ty dcero! / Přeradostným hlasem / zpívej každým časem / chvály Krále svého, / Pána milostného. / Vítej, náš Králi!


M1 2 3

T~: Jan Augusta v Rohově kancionálu 1541 – N~: Franus 1505