Přeskočit na obsah

184 – Vítej, Hosti nebeský

Noty k písni číslo 184 – Vítej, Hosti nebeský

1. Vítej, Hosti nebeský, / ty, který vidíš naše poklesky, / přece k nám se snižuješ / a nevděčných nás nezavrhuješ.

2. Z nevýslovné lásky k nám / svým nebem učinil sis tento chrám, / nyní v posvátném chlebě / jsi s námi, Pane, v každé potřebě.

3. Tímto spásným pokrmem / sám Bůh přebývá ve mně a já v něm, / z nebe na zem přichází, / jej pokoj, láska, milost provází.

4. Dávej stále nám chléb svůj, / živ církev svou a věrně při nás stůj, / v kříži, Pane, síluj dej / a v každém dobrém díle pomáhej.


M4

Tx N: Rorátní kniha