Přeskočit na obsah

185 – Slavná Matko Jezu Krista

Noty k písni číslo 185 – Slavná Matko Jezu Krista

1. Slavná Matko Jezu Krista, / cesto, bráno k nebi jistá, / hvězdo jasných záblesků! / Přispěj lidu ku pomoci, / aby povstal z hříchů noci, [: litoval svých poklesků. :]

2. Anděl Boží zvěst ti hlásí, / Bůh tě volá k dílu spásy, / vzdal ti, Panno, vzácnou čest. / Příroda též divila se, / že se z tebe zrodil v čase [: ten, jenž tvojím Tvůrcem jest. :]

3. Počala jsi, porodila, / ale Pannou, Matko milá, / bez poskvrny stále jsi. / Přimlouvej se u Ježíše, / sesílej nám z nebes výše [: milostí svých bohatství. :]


T: parafráze hymnu: Alma Redemptoris – N~: KSJ 1863