Přeskočit na obsah

201 – Narodil se Kristus Pán

Noty k písni číslo 201 – Narodil se Kristus Pán

1. Narodil se Kristus Pán, / veselme se, / z růže kvítek vykvet nám, / radujme se; / z života čistého, / z rodu královského / nám, nám narodil se.

2. Jenž prorokován jest, / veselme se, / ten na svět poslán jest, / radujme se; / z života čistého, / z rodu královského / nám, nám narodil se.

3. Člověčenství naše, / veselme se, / ráčil vzíti na se, / radujme se; / z života čistého, / z rodu královského / nám, nám narodil se.

4. Goliáš oloupen, / veselme se, / člověk jest vykoupen, / radujme se; / z života čistého, / z rodu královského / nám, nám narodil se.


T ~ : Franus 1505 – N: vžitý; původ v 15. stol.