Přeskočit na obsah

202 – Pojďte všichni k jesličkám

Noty k písni číslo 202 – Pojďte všichni k jesličkám

1. Pojďte všichni k jesličkám, / do Betléma spějte, / Spasitel dnes přišel k nám / díky jemu vzdejte! / Vítej nám, vítej nám, / dítě nebes krásy, / světa všem končinám / vzešlo světlo spásy.

2. Do jesliček položen, / v nebi trůn má zlatý, / v chudobě ač narozen, / je Bůh nejvýš svatý. / Vítej nám, vítej nám, / dítě nebes krásy, / světa všem končinám / vzešlo světlo spásy.

3. Všechno Pána velebí, / andělů sbor jásá: / Sláva Bohu na nebi, / lidstvu přišla spása. / Vítej nám, vítej nám, / dítě nebes krásy, / světa všem končinám / vzešlo světlo spásy.

4. I my se ti klaníme, / Ježíšku náš malý, / zrození tvé slavíme, / neseme ti dary. / Vítej nám, vítej nám, / dítě nebes krásy, / světa všem končinám / vzešlo světlo spásy.

5. Zlato jako mudrci / tobě, Králi, dáme, / vše, co máme na srdci, / též ti odevzdáme. / Vítej nám, vítej nám, / dítě nebes krásy, / světa všem končinám / vzešlo světlo spásy.

6. Kadidlo ti spalujem / ke tvé poctě, Králi. / Srdce své ti věnujem, / celý svět tě chválí. / Vítej nám, vítej nám, / dítě nebes krásy, / světa všem končinám / vzešlo světlo spásy.

7. Myrhu tobě neseme, / odpusť naše viny, / nesuď, co je zkažené, / přijmi lásky činy. / Vítej nám, vítej nám, / dítě nebes krásy, / světa všem končinám / vzešlo světlo spásy.

8. Bůh nám přišel na pomoc / vděčný lid ho vítá, / mizí stíny, bledne noc, / nad světem den svítá. / Vítej nám, vítej nám, / dítě nebes krásy, / světa všem končinám / vzešlo světlo spásy.


M1

Převážně z renesančních a barokních písní