Přeskočit na obsah

203 – Zvěstujem vám radost

Noty k písni číslo 203 – Zvěstujem vám radost

1. Zvěstujem vám radost, / radost převelikou: / porodila Panna / s čistotou panenskou / Krále nebeského; / chvalme s nebešťany / Pána andělského.

2. Prorokové svatí / s touhou jej čekali, / Mesiáše Krista / k spáse světa zvali: / Neprodlévej, Pane! / Pospěš k lidu svému, / naplň slovo dané.

3. Slunce, jasné hvězdy / na obloze září, / pastýři padají / na zemi svou tváří, / Dítě Boží zdraví. / Narodil se z Panny, / Pán je věčné slávy.

4. Hleďme na Ježíše / na ubohém loži! / Odpočívá v plénkách / malé Dítě Boží, / na svět přišel nahý. / Dnes andělů sbory / zpívají mu chvály.

5. Slavný svátek ctíme / tvého narození, / radostně čekáme / na své vykoupení; / vyveď nás z temnoty, / z pozemské starosti / do věčné radosti.


M2