Přeskočit na obsah

204 – S pastýři teď o závod

Noty k písni číslo 204 – S pastýři teď o závod

1. S pastýři teď o závod / spěchejme k Betlému, / obětujme lidský rod / Kristu zrozenému; / lidstva ples ať zní dnes / s andělskými sbory / přes hory a doly.

2. Hleďte, v tvrdé jesličky / Dítě položené! / Nad ním chléva chudičký / krov se nuzně klene. / V plénky jen zahalen, / ale krásný, svěží, / nebes Král tu leží.

3. Víme, proč se snižuješ, / náš nejvyšší Pane. / Chudým důkaz dávat chceš / lásky svrchované. / Učíš nás v každý čas / snášet ponížení, / břímě každodenní.

4. Jdeme ke tvým jesličkám, / vroucně poklekáme; / hojnou milost uděl nám, / s důvěrou voláme: / Sejmi již naši tíž, / učiň, ať jsme prosti / hříšné poddanosti.


M3