Přeskočit na obsah

205 – Vítej nám, Bože vtělený

Noty k písni číslo 205 – Vítej nám, Bože vtělený

1. Vítej nám, Bože vtělený, / krásné děťátko, / z Marie Panny zrozený, / milé pacholátko!

2. Tvá láska přivedla tebe, / krásné děťátko, / že na zem přicházíš z nebe, / milé pacholátko!

3. Maria, Matka přemilá, / krásné děťátko, / do jesliček tě vložila, / milé pacholátko.

4. V chudobě tvé tě milujem, / krásné děťátko, / za lásku tvou ti děkujem, / milé pacholátko.

5. Pro milost tvého zrození, / krásné děťátko, / daruj nám věčné spasení, / milé pacholátko.


M4