Přeskočit na obsah

206 – Vítej, milý Jezu Kriste

Noty k písni číslo 206 – Vítej, milý Jezu Kriste

1. Vítej, milý Jezu Kriste, / narozený z Panny čisté, / jehož tělo, krev i živá / ve svátosti zde se skrývá.

2. Chlebe spásy, z nebe daný, / Synu Boží požehnaný, / přijmi naše chvály skrovné / za dar lásky nevýslovné.

3. Nyní tebe závoj halí; / dej, ať účastni jsme chvály, / kterou tobě, Boží Synu, / pějí sbory cherubínů.


M4