Přeskočit na obsah

207 – Nastal přeradostný čas

Noty k písni číslo 207 – Nastal přeradostný čas

1. Nastal přeradostný čas, / všichni se radujme: / přišel na svět Mesiáš, / Pánu Bohu za to děkujme.

2. Anděl z nebe sestoupil, / všichni se radujme, / příchod Kristův oznámil, / Pánu Bohu za to děkujme.

3. On je světa Spasitel, / všichni se radujme, / všeho lidstva učitel, / Pánu Bohu za to děkujme.

4. Získá nám milost Boží, / všichni se radujme, / všechno dobré rozmnoží, / Pánu Bohu za to děkujme.

5. On nám dá život věčný, / všichni se radujme, / buďme mu za to vděčni, / Pánu Bohu za to děkujme.


M5