Přeskočit na obsah

208 – Čas radosti veselosti

Noty k písni číslo 208 – Čas radosti veselosti

1. Čas radosti, veselosti / světu nastal nyní, / Pán Bůh věčný, nekonečný / narodil se z Panny; / v městečku Betlémě, / v jesličkách ve chlévě, / leží malé pacholátko na seně, / na seně.

2. Co jsme všichni, lidé hříšní, / toužebně čekali, / to andělé převesele / nám již zvěstovali; / proto dnes plesejme, / všichni se radujme, / pacholátku nemluvňátku zpívejme, / zpívejme.

3. Spasiteli, kvítku milý, / náš Pane Ježíši, / z čisté Panny narozený, / poklade nejdražší; / Bože náš, Králi náš, / skloň se k nám jako Pán, / dej milosti, dej radosti štědře nám, / štědře nám.


M5