Přeskočit na obsah

209 – Splnilo se Písmo svaté

Noty k písni číslo 209 – Splnilo se Písmo svaté

1. Splnilo se Písmo svaté, / radujme se v Pánu, / slunko spásy světu vzešlo / z nadehvězdných stanů. / Z Panny čisté narozen, / v jesličkách je položen, / temná noc se proměnila / divem Božím v jasný den.

2. Anděl Páně zvěstoval nám / poselství to slavné, / věrný Bůh že naplnil dnes / sliby svoje dávné. / S nebeskými anděly / všechno ať se veselí, / do Betléma pospíchejme, / abychom se klaněli.


M1

Převážně z lidových koled