Přeskočit na obsah

211 – Z nebe jsi přišel

Noty k písni číslo 211 – Z nebe jsi přišel

1. Z nebe jsi přišel v betlémské kraje, / Jezu náš milý, kvítečku z ráje. / Matička tě vítala, na svém srdci chovala, / v jesličky tě chudé dala, Spasiteli náš.

2. Andělé k jeslím pastýře zvali, / na cestu spěšně všichni se dali; / dary tobě skládali, koledy ti zpívali: / Vítej, dítě, nebes Králi, Spasiteli náš.

3. Pospěšme s nimi k jesličkám Krista, / v oběť mu nesme srdce svá čistá; / Jezulátko vítejme, s anděly se klanějme, / s pastýři mu dary dejme, Spasitel je náš.


M3