Přeskočit na obsah

212 – Všude radost

Noty k písni číslo 212 – Všude radost

1. Všude radost, všude jásot, velký ples, / narodil se Spasitel světa dnes. / Svatý, svatý, třikrát svatý, věčný Bůh, / Otec, Syn a útěchy plný Duch.

2. Nebesa, hle, plná jeho slávy jsou, / k chvále Boží národy všechny zvou. / Hosana již rozezvuč se v světa dál: / Požehnán buď na věky Kristus Král!


M4