Přeskočit na obsah

213 – Hvězda svítí nad Betlémem

Noty k písni číslo 213 – Hvězda svítí nad Betlémem

1. Hvězda svítí nad Betlémem, / nebe plesá, zem zní zpěvem, / světlem září jeskyně / jako rajská svatyně.

2. Hostem jejím Syn je Boží, / v jehož ruce Pán vše složí; / a zde leží maličký / v klínu chudé matičky.

3. Pánu svému vstříc již spějme, / s nebem slávu, čest mu vzdejme; / Bůh sám z nebe přišel k nám, / zemi změnil ve svůj chrám.


M4