Přeskočit na obsah

214 – Z nebeské výsosti

Noty k písni číslo 214 – Z nebeské výsosti

1. Z nebeské výsosti / z nesmírné milosti / sestoupil Boží Syn / v pozemské bídy klín, / aby sňal tíži našich vin.

2. Vtělený Ježíši, / Beránku nejtišší, / sebe jsi v oběť dal, / na bedra kříž jsi vzal, / abys nám život zachoval.


M4