Přeskočit na obsah

215 – Přijď, ó milý Spasiteli

Noty k písni číslo 215 – Přijď, ó milý Spasiteli

1. Přijď, ó milý Spasiteli, narozený Ježíši, / chlebe živý, z nebe daný, blaho naše nejvyšší! / Chudičké je srdce naše, naplň je svou milostí, / ať jak nový Betlém září světla tvého jasností!

2. Dej, ať tebe duše naše ve svou náruč přivine, / v tobě, božské Jezulátko, věčně šťastná spočine; / uděl, aby v našem srdci pokoj pravý kraloval, / jak ho při tvém narození anděl světu zvěstoval.


M5