Přeskočit na obsah

219 – Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles)

Noty k písni číslo 219 – Jdou zástupy věrných (Adéste, fidéles)

1. Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou, / my též do Betléma pospíchejme. [: Vítejme Pána, Krále andělského, / Ježíši zrozenému, / Ježíši zrozenému, / Ježíši zrozenému zpívejme. :]

2. Od stád v krajích spících pastýři jsou zváni / k jeslím, kde spí Dítě nám slíbené. [: Též s nimi spějme poklonit se Pánu, / Ježíši zrozenému, / Ježíši zrozenému, / Ježíši zrozenému zpívejme. :]

3. Hle, sláva věčného Tvůrce všehomíra / všem nám září v úsměvu Dítěte. [: Bůh mezi námi, v plenkách nemluvňátko, / Ježíši zrozenému, / Ježíši zrozenému, / Ježíši zrozenému zpívejme. :]

4. Bůh s námi je spřízněn, lidský úděl sdílí, / jej chválami vroucími vítejme. [: Láskou za lásku Pánu odpovíme, / Ježíši zrozenému, / Ježíši zrozenému, / Ježíši zrozenému zpívejme. :]

1. Adéste, fidéles, laeti, triumphántes / veníte, veníte in Béthlehem: [: Natum vidéte Regem angelórum. / Veníte, adorémus. / Veníte, adorémus. / Veníte, adorémus Dóminum. :]

2. En grege relícto, húmiles ad cunas / vocáti pastóres appróperant: [: Et nos ovánti gradu festinémus. / Veníte, adorémus. / Veníte, adorémus. / Veníte, adorémus Dóminum. :]

3. Aetérni Paréntis splendórem aetérnum / velátum sub carne vidébimus: [: Deum infántem, pannis involútum. / Veníte, adorémus. / Veníte, adorémus. / Veníte, adorémus Dóminum. :]

4. Pro nobis egénum et foeno cubántem: / piis foveámus ampléxibus: [: Sic nos amántem quis non redamáret? / Veníte, adorémus. / Veníte, adorémus. / Veníte, adorémus Dóminum. :]


M1–5

T: abbé Borderis kolem 1790 – N: J. Reading (17. stol.)